Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης/Cookie
Το www.lgblog.gr είναι σύστημα επικοινωνίας της LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχoνται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη των όρων αυτών. Οι επισκέπτες/ χρήστες οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα
Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος ιστολογίου μπορούν να «κατεβάζουν» ή να εκτυπώνουν τα περιεχόμενα που βρίσκονται στο ιστολόγιο για προσωπική τους χρήση, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν διαγράφουν τις ενδείξεις των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Τα περιεχόμενα του ιστολογίου απαγορεύεται να αντιγραφούν, αποσταλούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορική χρήση, χωρίς την έγγραφη έγκριση της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Απαγορεύεται γενικά κάθε πράξη, που μπορεί να αποτελέσει  προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E.. Το σύνολο του περιεχομένου του www.lgblog.gr  αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και κατατεθειμένα σήματα της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή/και του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποστολή στοιχείων στην LG Electronics
Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες πνευματικής σας ιδιοκτησίας μέσω του ιστολογίου. Παρακαλούμε πολύ να έχετε υπόψη ότι όλα τα στοιχεία που μας στέλνετε ΔΕΝ θεωρούνται εμπιστευτικά. Στέλνοντας στην LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες, δίνετε αυτόματα στην LG Electronics το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, τροποποιήσει, μεταφέρει και διανέμει. Επίσης συμφωνείτε ότι η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις ιδέες, τεχνογωσίες ή τεχνικές που έχετε στείλει για οποιαδήποτε χρήση.

Σύνδεσμοι (Links)
Οι συνδέσεις που υπάρχουν εδώ, θα σας οδηγήσουν εκτός του ιστολογίου της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (www.lgblog.gr). Οι ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με το ιστολόγιο της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ελέγχονται από την LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η σύνδεση με αυτές τις ιστοσελίδες δεν σημαίνει ότι η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συμφωνεί με αυτές. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Αποποίηση ευθύνης
Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων ή της αξιοπιστία από τις συμβουλές, απόψεις, δηλώσεις ή άλλου είδους πληροφορίες που αναγράφονται ή διανέμονται μέσα από το ιστολόγιο από τρίτους. 

Το blog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή υβριστικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών σχολίων τα οποία εμφανιστούν στις σελίδες μας υπο μορφή σχολιασμού του περιεχομένου μας. Οι θέσεις που παρουσιάζονται στο blog εκφράζουν τον εκάστοτε συγγραφέα και δεν φέρει ευθύνη ο σχεδιαστής του ηλεκτρονικού αυτού χώρου για τις θέσεις τρίτων. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, όλες οι πληροφορίες καθώς και τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στο blog της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε., παρέχονται  χωρίς την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα, τυχαία ή κατά συνέπεια, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας .ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστολογίου. Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται μέσω του ιστολογίου της. 

H LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μπορεί να κάνει οποιοδήποτε αλλαγή στο blog, στις πληροφορίες, προϊόντα, προγράμματα, υπηρεσίες ή τιμές που περιλαμβάνονται στο blog, χωρίς προειδοποίηση.
Για την πλήρη ενημέρωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων μας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας ή στους εκάστοτε εξουσιοδοτημένους διανομείς μας.

Διαβούλευση
Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών του blog, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών του. Οι διαχειριστές του www.lgblog.gr  διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε σχόλιο παραβιάζει αποτελεί παράνομη ή απρεπή ενέργεια. Το www.lgblog.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το www.lgblog.gr  απόψεις χρηστών του που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή/και προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή το ήθος οποιουδήποτε προσώπου.
Σε περίπτωση που οι παράνομες ή απρεπείς ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν την LG ElectronicsΕΛΛΑΣ A.E. σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης θα κληθεί να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει την LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. για κάθε θετική και αποθετική της ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/Cookies
Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με ιδιαίτερη προσοχή. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική ενημέρωση.
Όταν η LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. λαμβάνει τα στοιχεία σας, καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας, με τους παρακάτω τρόπους. Όταν συνδέεστε με το δικτυακό χώρο της LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E., δεν είναι απαραίτητο να δώσετε τα στοιχεία σας. 
Η πληροφόρηση αυτή συλλέγεται (όχι σε ονομαστική βάση) για στατιστικούς λόγους, για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, το μέσο χρόνο κάθε επίσκεψης, κλπ. Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ A.E. χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για τη βελτίωση των περιεχομένων του ιστολογίου. Ο server μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστολογίου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του ιστολογίου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης του και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστολογίου. Ο επισκέπτης του ιστολογίου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies, παρακαλώ να προβείτε στις «Επιλογές» στον φυλλομετρητή σας. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του φυλλομετρητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων Cookies του φυλλομετρητή σας, παρακαλώ να επιλέξετε τους παρακάτω συνδέσμους:
•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Chrome
•    Safari
•     iOS

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποτελεσματική και ασφαλή, η τυχόν μεταβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα υπόκειται σε αυστηρά πρότυπα ασφαλείας της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

«Σύνδεσμοι» (Links) προς άλλες ιστοσελίδες
Το ιστολόγιό μας περιλαμβάνει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων. Συνεπώς δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων .
Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με κάποια άλλη ιστοσελίδα, τότε θα ισχύουν οι κανονισμοί της εκάστοτε ιστοσελίδας και όχι της LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι χρήσης του www.lgblog.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.